112014nov

Útdíj bírság amnesztia

Az alábbiakban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tájékoztatását olvashatják.

A Parlament elfogadta az útdíjtörvény módosítását („amnesztia törvény”). A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. közreműködik a törvény végrehajtásában, azaz egyes, pontosan meghatározott esetekben a kiszabott e-útdíj bírság esetek kivizsgálásában. A bírság elengedésére azért kerülhet sor, mert a HU-GO bevezetési időszakában még gyakorlatlan felhasználók minden esetben eleget tettek ugyan a fizetési kötelezettségüknek, de ezt nem mindenben a törvényben előírt módon tették meg.

2014.11.09 napján hatályba lép(ett) az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvénymódosítás. A bírság elengedését az a fuvarozó vállalkozás kezdeményezheti, aki megvásárolta a viszonylati jegyét, de az alábbi esetek valamelyike miatt 2013.07.01 és 2014.03.31 között megbírságolták.

  1. a) A Kérelmező mentesül a kiszabott bírság megfizetése alól, amennyiben az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt elmulasztotta megváltani viszonylati jegyét, majd – a jogosulatlan úthasználatnak az útdíjellenőrzés-támogatói feladatok ellátására kijelölt szerv általi észlelését követően – a jogosulatlanul használt útszakaszokra legfeljebb nyolc órán belül maradéktalanul megváltotta azt, és az így megváltott jogosultságot más alkalommal nem használta fel.
  2. b) A bírság kiszabására olyan főút részét képező útdíjköteles elemi útszakaszon került sor, amely az autópályával közös csomóponttal rendelkezik és a bírság megfizetésére kötelezett a jogosulatlan úthasználat időpontjában az adott autópálya részét képező, a csomópontot érintő útdíjköteles elemi útszakaszokra érvényes jogosultsággal rendelkezett.
  3. c) A bírság kiszabására olyan útdíjköteles elemi útszakaszon vagy az odavezető úton – a viszonylati jegy érvényességi idején belül, adott ellenőrzési ponton irányonként legfeljebb egy alkalommal – került sor, amely út hálózati szempontból funkcionálisan párhuzamos azzal az úttal, amelyre ugyanazon időben az érintett jármű rendelkezett úthasználati jogosultsággal és e jogosultságot annak érvényességi ideje alatt nem váltotta úthasználatra.

A bírság alóli mentesítésre csak és kizárólag akkor van lehetőség, ha a törvényben meghatározott esetek valamelyike egyértelműen és minden kétséget kizáróan megállapítható. Minden egyéb esetben, amikor az útdíjszedési rendszer szándékos elkerülésére irányuló cselekedet történt, illetve nem került sor az útdíj megfizetésére, az okok és előzmények figyelmen kívül hagyása mellett a bírságot meg kell fizetni.

A bírság elengedésével kapcsolatos fontos tudnivalók a következők:

Kérelem

A törvény hatályba lépésétől (2014.11.09.) számított 60 napon belül, 2015.01.08-ig bírságmentesítési kérelmet kell benyújtani a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. számára postai úton a 2101 Gödöllő, Postafiók 312. levélcímre vagy személyesen a NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük az ügyfeleket, hogy mindhárom esetben a NÚSZ Zrt. által elkészített formanyomtatvány dokumentum csomagokat használják. A formanyomtatványok letölthetőek a hu-go.hu weboldalról, vagy átvehetőek az ügyfélszolgálati irodákban. Fontos, hogy email címét ne felejtse el megadni, mert az értesítéseket és az e-számlát így tudjuk Önnek eljuttatni. A kérelemben kérjük, az adószámát is tüntesse fel!

Befizetések

A kérelmezőknek bírságesetenként kell a kérelmet benyújtaniuk a 12 ezer forintos szolgáltatási díj és szükség esetén az útdíj különbözet befizetése mellett.

Az útdíjkülönbözet kalkulátor a hu-go.hu oldalon hamarosan publikálásra kerül. Kérjük, figyelje folyamatosan az oldalt, ahol megtalál minden fontos információt a tudnivalókkal és teendőkkel kapcsolatosan.

Amennyiben nem biztos vagy nem emlékszik, hogy pontosan milyen útvonalon közlekedett, és ez akadálya a valósan bejárt útvonal megtervezésének, akkor ezt az útdíj különbözetet egy 10.000 Ft összegű átalány befizetésével ki lehet váltani.

A szolgáltatási díj összegét valamint az útdíj különbözetét vagy átalány összegét bírságonként egyesével kell teljesíteni és két különböző bankszámlára kell utalni. Mindkét esetben, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságoló határozat vagy a jogerős határozat azonosítószámát, pontosan abban a formátumban, ahogyan az a határozaton szerepel.

Az utalás és esetleges devizaváltás költségeit minden esetben a kérelmező fél viseli. Amennyiben nem magyar forintban történik az utalás, fontos, hogy ebben az esetben is a törvényben meghatározott díjak forintra átváltva maradéktalanul beérkezzenek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. számlájára.

Számlaszámok:

Szolgáltatási díj (12.000 Ft) megfizetése:

10402142-00027893-00000009 (K&H Bank, IBAN: HU06-1040-2142-0002-7893-0000-0009)

Útdíj különbözet vagy átalány (10.000 Ft) megfizetése:

10402142-00027894-00000008 (K&H Bank, IBAN: HU77-1040-2142-0002-7894-0000-0008)

Azok a befizetések, melyeket a befizető által megadott adatok alapján nem beazonosíthatók, az átutalás költségével csökkentve visszautalásra kerülnek. Valamint azokban az esetekben, ha a befizetett összeg eltér az előírt összegtől (például szolgáltatási díj esetén nem pontosan 12.000 Ft), vagy például egy átutaláson belül egyszerre több kérelemre vonatkozóan történik meg a szolgáltatási díj, vagy útdíjkülönbözet/átalány megfizetése, akkor a beérkezett összegnek a visszautalás költségével csökkentett része szintén visszautalásra kerül a befizetőnek.

Mellékletek

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell az adott esetre vonatkozó bírságoló határozat vagy a jogerős határozat másolatát, ellenkező esetben a kérelmet nem tudjuk befogadni és az ügymenet nem tud elindulni. Továbbá csatolni kell a szolgáltatási díj (12.000 Ft) befizetést igazoló bizonylat másolatát, valamint ahol a törvény előírja az útdíjkülönbözet vagy átalány befizetését igazoló bizonylat másolatát, illetve amennyiben rendelkezik vele, a bírság visszavonásának alapjául szolgáló megváltott viszonylati jegy másolatát is. Kérjük, hogy az előzőeken túl azokban az esetekben ahol a ténylegesen bejárt útvonalra útvonaltervet kell készíteni, ott ezt az utólag tervezett útvonalterv másolatát is mellékelje!

A formanyomtatvány dokumentum csomagban esetenként megtalálhatók a szükséges kérelmek és nyilatkozatok.

További tudnivalók

Amennyiben a kérelemben foglaltak minden törvényi követelménynek megfelelnek és Társaságunk adatbázisával nem ellentétesek, akkor a NÚSZ Zrt. a kérelem beérkezését követő 120 napon belül igazolást állít ki, amely alapján a Kérelmező mentesíthető a bírság megfizetése alól. Társaságunk az igazolást elektronikus úton juttatja el a kérelemben megadott e-mail címre. Ezért fontos, hogy e-mail címét pontosan adja meg.

Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, úgy az írásos tájékoztatót postai úton küldjük meg a Kérelmező részére.

Az igazolást, vagy elutasítás esetén az írásos tájékoztatót a NÚSZ Zrt. közvetlenül megküldi a bírságot kiszabó hatóság (Rendőrség) részére is.

A befizetett bírság visszafizetésére vonatkozó intézkedésekben a Rendőrség jár el, így ebben a kérdésben a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. további részletekkel nem tud szolgálni.

Kérdés esetén a kérelem benyújtása előtt tájékozódni lehet a NÚSZ éjjel-nappal helyi tarifával hívható telefonos ügyfélszolgálatán (06-40-40-50-60), az országszerte 17 helyen megtalálható személyes ügyfélszolgálati irodákban, elektronikus levelezés útján ugyfel@hu-go.hu címen vagy a hu-go.hu weboldalon.

Szóljon hozzá!

Az email cím nem fog megjelenni. A csillagozott mezőket kötelező kitölteni *