Speciális szabályok az útdíjmentességre vonatkozóan.

Az elektronikus útdíjat minden olyan 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű, a D2, a D3 és a D4 kategóriába tartozó gépjárműnek meg kell fizetnie, amely használja a magyar autópályák, autóutak és gyorsforgalmi utak díjköteles szakaszait. A díjkötelezettség alól azonban mentesülnek bizonyos gépjárművek, amelyeket az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló kormányrendelet sorol fel. Az autóbuszok (B2) és a D1-es kategóriába tartozó járművek továbbra is az e-matricás rendszerben vásárolhatnak úthasználati jogosultságot.

Az elektronikus újdíjfizetés alól mentesülő gépjárművek:

A rendelet értelmében útdíjfizetési kötelezettség nem terheli:

  • a Magyar Honvédséget, illetve a honvédelemről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerveket az általuk üzemben tartott gépjárművek után,
  • a nemzetközi szerződés alapján Magyarország területén szolgálatot teljesítő külföldi fegyveres erőket gépjárműveik után,
  • a díjköteles útszakasz kezelőjét az általa üzemben tartott, a kezelt útszakaszon közútkezelői feladatokat ellátó gépjármű után,
  • a díjszedőt és a díjellenőrzésre feljogosított szervezetet a feladataikat ellátó gépjárműveik után,
  • a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárműveket, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják-e,
  • a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításban résztvevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárműveket,
  • a közlekedési hatóságot az általa üzemben tartott, a díjköteles útszakaszon közlekedési hatósági feladat teljesítése érdekében igénybe vett gépjárművek után,
  • a díjfizetésre egyébként kötelezett járműveket a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának és elterelésének időtartama alatt azon az alapesetben díjköteles útszakaszon, amelyet a közút lezárására, vagy forgalmának korlátozására, illetve elterelésére jogosult szervek terelőútként jelöltek ki.