Az e-útdíj Magyarországon is bevezetésre került 2013-ban

A díj mértékét az európai uniós követelményeknek megfelelően határozták meg (az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet alapján), az út kategóriájának, a gépjármű kategóriájának (J2, J3, J4) és környezetvédelmi (emissziós) besorolásának függvényében. 

Tengelyszám, az útvonal típusa (fő- vagy gyorsforgalmi út) és a motorok környezetvédelmi besorolása alapján állapítható meg az e-útdíj mértéke.

2019. január 1-jén több új, 2018 folyamán átadott gyorsforgalmi és főúti szakasszal bővül a díjköteles utak köre. A 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszerben 6880 km-ről 6914 km-re nő (az elemi szakaszok száma utóbbi esetben az eddigi 2462-ről 2474-re változik). Az alábbi táblázat tartalmazza az új díjfizetős szakaszokat.

A díjfizetős szakaszok teljes listáját az e-útdíj rendszerben a 25/2013. (V.31.) NFM rendelet 1. számú melléklete, az e-matrica rendszerben a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A díj mértékét érintő fontos változás, hogy 2019. január 1-jétől szigorodik a gépjárművek környezetvédelmi kategória besorolása. A legkedvezőbb díjszinttel rendelkező A‑kategóriába az eddigiekkel ellentétben már csak az EURO V vagy az ennél magasabb osztályú motorral felszerelt járművek kerülhetnek. A szabálymódosítás indoka a „szennyező fizet elv” nagyobb mértékű érvényre juttatása és az elmúlt években a motorokat érintő autóipari fejlesztések figyelembevétele.

Az alábbi táblázat alapján megtekintheti, hogy gépjárműve – tengelyszáma alapján – melyik kategóriába tartozik.

Az úthasználat bruttó díja (Ft/km)

Érvényes 2019. január 1-től.  Az úthasználat díja az általános forgalmi adót is magába foglaló bruttó díj (Ft/km). 

Környezetvédelmi osztályok

EURO kibocsátási osztályok szerinti differenciáló tényezők az útdíj mértékének meghatározásához.