Kik mentesek az EKAER igénylési kötelezettség alól?

EKAER számot a véglegesített szabályok szerint szinte minden fuvar után igényelni kell majd, azonban a szabály alól bőven akadnak kivételek is.

A legnagyobb könnyítés, amely a fuvarozókat, fuvaroztatókat némileg tehermentesíti, hogy az előzetes elképzelésekkel ellentétben nem kell majd valóban minden útdíjköteles járművel végrehajtott közúti fuvart bejelenteni.

  • a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,
  • a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek között többet szállító gépjármű.
  • az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege а 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke а 2 millió forintot nem haladja meg,
  • az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó
  • kockázatos élelmiszer tömege а 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke а 250 000 forintot,
  • egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

A jövedéki termékek miatt sem kell majd az EKAER rendszerben bejelentést tenni – ezeket az uniós szabályozás értelmében már egyébként is szigorúbban ellenőrzik, így nem vonták be őket az új elektronikus rendszerbe. Ezek mellett csak a nemzetközi segélyszállítmányokat szállító gépjárművek, a katasztrófamentési műveletekben részt vevő járművek és a katonai járművek mentesülnek az EKAER bejelentési kötelezettség alól. Minden egyéb esetben bejelentést köteles tenni az, aki az Unió valamely tagállamából Magyarországra terméket hoz be vagy uniós tagállamba terméket visz ki, illetve belföldi forgalomban első adóköteles termékértékesítést végez nem végfelhasználó részére.