Egy új elektronikus rendszer bevezetésével igyekszik a kormány visszaszorítani az áfacsalásokat 2015-től

Az EKAER névre keresztelt rendszer lényege, hogy egy, az adóhatóság által működtetett elektronikus rendszerben kell eleget tenni a közúton szállított árukkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek.

A teljes néven Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer azt ellenőrzi, hogy az Európai Unió más tagállamából Magyarországra, vagy Magyarországról az Európai Unióba irányuló, illetve a Magyarországon belül megvalósuló, a termék közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesülnek-e.

Az EKAER szám megállapításához magáról a szállított termékről is részletes információkkal kell ellátnunk a hatóságot. Le kell írnunk annak általános megnevezését és VTSZ számát, bruttó tömegét is.

További információk: EKAER.HU

Ha a fuvarozás célja termékbeszerzés vagy értékesítés, akkor a rakomány adó nélküli ellenértékét kell regisztrálnunk, ha viszont más célja van a fuvarnak, akkor adó nélküli beszerzési árát, illetve előállítási értékét kell beírnunk. Ezeken túl meg kell adnunk a termék veszélyességi bárca számát is, amennyiben veszélyes terméket szállítunk, és ha rendelkezésre áll, akkor a termék cikkszámát is.

Kinek kell megtenni a bejelentést?

Az, hogy a bejelentést az EKAER rendszerben kinek kell megtenni, a körülményektől függ. A bejelentést a címzettnek kell megtenni abban az esetben, ha az Európai Unió valamely tagállamából hoznak be árut Magyarországra.

Ha Magyarországról az Európai Unió egy másik tagállamába visznek ki árut, vagy belföldi fuvarozás történik, akkor az áru feladója kötelezett a bejelentés megtételére. A bejelentésnek több adatot kell tartalmaznia.

Mit tartalmaz a bejelentés?

A bejelentésnek több adatot kell tartalmaznia. Meg kell adni a feladó, a címzett, valamint az áru adatait, ezen kívül szükség lesz a szállító jármű rendszámára is. Ezen adatokat be lehet írni egy elektronikus felületen, csupán internetkapcsolatra van hozzá szükség. Ha ez megvan, a rendszer kiad egy EKAER számot, mely 15 napig érvényes, ezután már nem lehet felhasználni. Ez a szám arra való, hogy azonosítsa az árut, miközben azt közúton szállítják. Aki a bejelentést megteszi, az felelős azért, hogy az EKAER számot a fuvarozó, vagy a fuvar szervezője is tudja, nekik ugyanis ellenőrzés során rendelkezésre kell azt bocsátani.

Hogyan lehet nyomon követni az árut?

Az útdíjrendszernek köszönhetően az áru folyamatosan nyomon követhető, mégpedig a rendszám bejelentésének segítségével. Ez jelenti ugyanis a kapcsolatot az útdíjrendszer, valamint az EKAER rendszer között.

Az EKAER rendszerrel kapcsolatosan a fuvarozónak gyakorlatilag semmilyen felelőssége nincsen, csupán az áru feladójának vagy címzettjének, az útdíjrendszer viszont a fuvarozó felelősségét állapítja meg. A fuvarozót sem regisztrációs, sem pedig bejelentési kötelezettség nem terheli az EKAER számmal kapcsolatosan.

Amennyiben nincs EKAER szám, vagy azt nem valós adatok alapján adták ki, bírság szabható ki, mely az áru értékének legfeljebb 40 százalékáig terjedhet. Lehetőség van arra is, hogy az árut lefoglalják a bírság mértékéig.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E.§ (9) bekezdése szerint az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKÁER elektronikus felületének eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. Ügyfélkapu bejelentkezését követően automatikusan visszairányítja a rendszer az EKAER felületére, ahol befejezheti regisztrációját.

Az EKAER rendszer és az elektronikus útdíj rendszer kapcsolata

Az Elektronikus Útdíj Rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer közötti kapcsolatot lényegében a bejelentett rendszám teremti meg, amely lehetővé teszi az áruk nyomon követését. Az EKAER regisztrációhoz többek között meg kell adni az adatok kitöltésekor annak a gépjárműnek a forgalmi rendszámát, amely a fuvar lebonyolítja majd.

Ezt legkésőbb a felrakodás megkezdése előttig, illetve az Unióból érkező szállítmány esetén az áru megérkezésének bejelentéséig lehet módosítani. Az EKAER regisztráció kötelezettsége nem a fuvarozót, hanem kifejezetten a rakomány feladóját terheli. Amennyiben e kettő nem azonos, a fuvarozóval csak az útdíj rendszer (UD) teremt kapcsolatot, ez utóbbi pedig már a fuvarozó felelőssége.

Követhető a fuvar

A rendszám alapján a hatóságok az adott árut folyamatosan, valós időben nyomon követhetik. Ha az áru nem rendelkezik EKAER számmal, akkor a hatóság bírságot szabhat ki, amely az áru értékének 40 százalékát nem haladhatja meg, illetve a bírság mértékéig a rakományt akár le is foglalhatják. Mindez azonban semmilyen felelősséget nem jelent a fuvarozó számára, mivel az EKAER regisztrációs kötelezettség nem őt terheli.

Ugyanakkor a fuvarozónak sem árt figyelnie, mert adott esetben az áruval együtt a hatóság akár a járművet is lefoglalhatja a bejelentés nélkül folytatott tevékenység eszközeként. A fuvarozónak tehát nem kötelező, de erősen ajánlott ellenőriznie, hogy az adott rakomány EKAER szám és/vagy FELIR köteles-e, és hogy a feladó teljesítette-e bejelentési kötelezettségét a rakomány berakodását megelőzően.

A szállított termék eredetét minden esetben számlával vagy fuvarlevéllel kell majd igazolni, ellenőrzéskor pedig a fuvarozónak kötelezően nyilatkoznia kell arról, hogy a szállított áru kinek a tulajdonát képezi. Amennyiben a fuvarozó által megadott és a szállítmány tulajdonosa által bejelentett adatok nem egyeznek, az árut a hatóság a tisztázásig zár alá veszi. A lehetőséget a gyanús szállítmányok ellenőrzésére az elektronikus útdíj rendszer teremti meg.

További információ:

Kockázati biztosíték
Mentesség