Az EETS egy rövidítést takar, amelyet ha feloldunk, a European Electronic Toll Service-t, vagyis az Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatás kifejezését kapjuk.

EETS magyar utakonAz EETS a díjköteles közlekedést szolgálja ki azzal, hogy elektronikus módon biztosít fizetési lehetőséget és pénzmozgást az útdíjszedés résztvevői között. Segítségével a felhasználó (járművet vezető személy, vállalkozó, fuvarozó) képes egyszerű és zökkenőmentes módon képes fizetni az útdíjszedőnek. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a fedélzeti eszköz (OBU) közreműködésével és egyetlen szolgáltatóval történő szerződéskötéssel az úthasználó könnyedén eleget tudjon tenni díjfizetési kötelezettségének az Unió területén belül bárhol. Az EETS miatt visszaszorult a fizetőkapus készpénzfizetési megoldás, valamint nagyságrendekkel javult a közlekedés minősége azáltal, hogy csökkentek a torlódások.

A megfelelő szolgáltatóval leszerződve és a fedélzeti eszköz segítségével egy tapasztalt fuvarozó képes országokon átívelő útvonalát előre megtervezni, és a különböző fizetési módszereknek köszönhetően egy helyben állva is elintézheti az útdíjak kiegyenlítését. Az EETS ötlete 2004-ben került bele az Európai Unió Bizottságának egyik direktívájába, a Bizottság 2009-ben pedig elfogadta azt a határozatot, amely az egységes útdíjszedési hálózat létrehozásához szükséges műszaki előírásokat tartalmazza. Ez a határozat foglalja pontokba az útdíjbeszedők, a szolgáltatók, valamint az úthasználók jogait és kötelezettségeit is.

Az egységes európai útdíjszedéssel az volt a cél, hogy átlátható körülményeket teremtsenek, valamint további rövid és hosszú távú pozitív hatásokat érjenek el a közlekedésben (környezetszennyezés csökkentése az optimalizált tranzitforgalomnak köszönhetően, arányosság és igazságosság elve, megfelelően csoportosuló bevételek, átjárhatóság az országok között). 2013. július elsejétől Magyarország is bevezette a megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszert, amely nemcsak innovatív és felhasználóbarát, de megfelel az Európai Elektronikus Útdíjszedési Szolgáltatás (EETS) irányelveinek.

EETS: EURÓPAI ELEKTRONIKUS ÚTDÍJ SZOLGÁLTATÁS

A 2004/52 / EK irányelv és a kapcsolódó 2009/750 / EK határozat célja az Európai Unió összes elektronikus útdíjrendszerének interoperabilitásának elérése az inkompatibilis rendszerek elterjedésének elkerülése érdekében, ami veszélyeztethetné mind a belső piac zökkenőmentes működését, mind pedig közlekedéspolitikai célkitűzések elérését.

Az irányelv ezért előírja, hogy létre kell hozni egy európai elektronikus útdíjszolgáltatást, amely lefedi az Unió összes úthálózatát és fizetős infrastruktúráit, amelyeken a felhasználók az úthasználatot egyetlen fedélzeti berendezéssel elektronikus úton bejelenthetik.

Az EETS lehetővé teszi az úthasználók számára, hogy az EETS-szolgáltatóval kötött egyetlen előfizetői szerződés és egyetlen fedélzeti berendezés révén könnyen megfizethessék az Unió bármely közútján felmerült útdíjakat.

A 2009/750 / EK bizottsági határozat meghatározza az EETS-t, többek között az interoperabilitás alapvető követelményeinek, valamint az EETS-szolgáltatással kapcsolatos eljárási, szerződéses és jogi szempontok meghatározásával. A bizottsági határozat meghatározza az EETS-szolgáltatók, az útdíjszedők és az EETS-felhasználók jogait és kötelezettségeit.

Ezen kívül a határozat előírja, hogy minden olyan EU-tagállam, amely a területén bevezetni kívánja az elektronikus útdíjbeszedést, nemzeti elektronikus nyilvántartást vezet az EETS-sel rendelkező utakról, az adott terület útdíjfizetőiről, az EETS-szolgáltatókról (ha vannak ilyenek), adatokról és információkról.

A fenti rendeletek meghatározzák a nemzeti interoperabilitás és az Európai Elektronikus Útdíjszolgáltatás (EETS) létrehozásának jogi kereteit.

Országos elektronikus nyilvántartás az Európai Elektronikus Útdíjszolgáltatáshoz (EETS)

A 2009/750 / EK határozat 19. cikkével összhangban a tagállamok létrehozzák az elektronikus elektronikus nyilvántartásokat, amelyek információkat tartalmaznak a területükön az elektronikus útdíj-rendszer hatálya alá tartozó utakról, valamint információkat tartalmaznak az adott tagállamban székhellyel rendelkező engedélyezett EETS-szolgáltatókról. A nyilvántartás a nyilvánosság számára hozzáférhető.

  • az érintett autópályadíj-beszedő szervezetek (EETS-szolgáltatók)
  • alkalmazott úthasználati technológiák
  • az autópályadíjak meghatározása
  • nyilatkozat az EETS hatályáról

Az 1990-es évek elejétől kezdve helyi és országos szinten bevezetett különféle európai elektronikus útdíjrendszerek általában még mindig nem interoperábilisak. Tulajdonképpen kötelezik a járművezetőket, hogy több fedélzeti eszközt is rögzítsenek a járművükben annak érdekében, hogy igénybe vehessék az útvonaluk során érintett különféle rendszerek előnyeit. Tekintettel a nemzetközi közúti forgalom növekedésére, számos tagállam aktívan fontolgatja elektronikus útdíjrendszer bevezetését.

További információk:

About the EETS – European Electronic Tolling Service

EETS BOX device

EETS-Anbieter – Eidgenössische Zollverwaltung EZV

Biztosítani kell a meglévő és a jövőbeni rendszerek átjárhatóságát: az Európai Elektronikus Útdíjszolgáltatás (EETS) biztosítja az autópályadíj-szolgáltatások interoperabilitását az Európai Unió teljes úthálózatán. Az EETS lehetővé teszi az úthasználók számára, hogy az egész EU-ban könnyen fizethessenek autópályadíjakat csupán egy előfizetői szerződéssel (egy szolgáltató és egyetlen fedélzeti egység révén).

A fizetőkapuknál végzett készpénzes tranzakciók korlátozásával és a nehézkes eljárások megszüntetésével az alkalmi felhasználók számára az EETS megkönnyíti az úthasználat napi működését, és csökkenti a torlódásokat.