D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű – a személygépkocsi vezetőjét is ideértve legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas – személygépkocsi és annak vontatmánya;

D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsi, amely 7 főnél több személy szállítására alkalmas, valamint a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a lakóautó;

B2 díjkategória: autóbusz;

U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek vontatmánya, melyre a jogosultságot minden esetben a vontatmány rendszámára kell megvásárolni.

A motorkerékpárokra havi, éves országos és éves megyei matrica a D1 díjkategóriának megfelelő árakon vásárolható.

Árak 2024. január 1-jétől

Kategória Heti Havi Éves Megyei
D1 6 400 Ft 10 360 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft
D2 9 310 Ft 14 670 Ft 81 280 Ft 13 330 Ft
B2 20 640 Ft 29 270 Ft
U 6 400 Ft 10 360 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft
D1M 3 200 Ft 5 180 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft

Bruttó árak.

Milyen időtartamokra válthatunk e-matricát?

Mindenek előtt érdemes lehet tudni, hogy a matrica érvényessége a kifizetés dátumához van kötve, tehát a tranzakció megtörténtét követően vehető használatba legálisan az adott útszakasz. Alapvetően három kategóriát különböztethetünk meg, ezek a heti, a havi és az éves jogosultsághoz kötődnek.

Heti e-matrica

Az elnevezés egyszerűsítő jellegű, hiszen valójában tíz naptári napra jogosítja fel a gépjármű használóját az útszakaszon való közlekedésre. A matrica megváltásának napja a kezdeti dátum, s ezen felül rendelkezésre áll még további, egymást követő kilenc nap.

Havi e-matrica

Az igénybe vevőnek meg kell határoznia egy kezdő napot. A havi matrica érvényessége a következő hónap ugyanezen napjáig, az adott napon 24:00 óráig tart. Ilyen tekintetben tehát ugyanúgy üzemel, akár egy bármilyen, szokványos havi bérlet. Olyan esetekben, ha a kezdődátum olyan naptári dátumot tartalmaz, melynek a következő hónapban nincs megfelelője (30, 31), akkor automatikusan a lejárati időszak hónapjának utolsó napjáig tart az e-matrica érvényessége.

Éves e-matrica

Éves matricát visszamenőleg nem lehet vásárolni, illetve ilyen esetben nem élhet jogi követeléssel az adott alkalommal pótdíjazásra kötelezett útszakaszhasználó. Alapvetően az adott év első napjától érvényes a matrica, érvényessége pedig az év utolsó napjáig tart. Ha év közben kerül megvásárlásra, akkor sem érvényes tovább, mint következő tárgyév január 31. napja (24:00)

A kategóriák betűkódjainak értelmezése

D1 kategória

Ezen kategóriába tartoznak a motorkerékpárok, illetve azok a gépjárművek (akár vontatmánnyal együtt), melyek nem haladják meg a 3,5 tonnás össztömeget és/vagy nem szállítanak 7-nél több személyt (a járművezetővel együtt).

D2 kategória

Ide sorolandó minden olyan jármű, amelyben 7 személynél többen utaznak, ám annak össztömege még így sem haladja meg a 3,5 tonnát Ide tartoznak a kisteherautók és a lakóautók is.

B2 kategória

Ez a buszok kategóriája.

U kategória

U kategória ez esetben jelenti a D2 és B2 kategóriába tartozó járművek vontatmányát. U kategóriára a vontatmányhoz tartozó rendszám alapján kell e-matricát igényelni, semmiképpen sem az azt vontató járműre.

Javasoljuk, hogy mindig legyen körültekintő, mielőtt befizetné a díjakat és győződjön meg róla minden kétséget kizáróan, hogy a megfelelő kategóriára váltott-e bizonyosan e-matricát!