A NÚSZ Zrt., mint az ellenőrzés támogatására kijelölt szervezet a jogosulatlan úthasználat kiszűrését a forgalom megállítása nélkül végzi. Az ennek megállapításához szükséges adatgyűjtés egyrészt fixen telepített eszközökkel, másrészt erre a célra kialakított gépjárművekre szerelt berendezésekkel történik. A gyorsforgalmi és főúti pályaszakaszokon fixen telepített portálok száma összesen 74 darab, a folyamatos mobil ellenőrző adatgyűjtést pedig körülbelül 100 gépjármű végzi.

A fixen telepített díjellenőrző állomások felismerik és rögzítik a keresztmetszeten áthaladó járművek – a díjfizetés szempontjából fontos – adatait. A hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző berendezések folyamatos adatgyűjtést végeznek, így a díjköteles úthálózat bármely pontján, bármikor ellenőrizhető az úthasználati jogosultság. A begyűjtött adatok alapján egyértelműen meghatározható, hogy az adott jármű az érintett útszakaszon rendelkezik-e úthasználati jogosultsággal.

Amire érdemes odafigyelni a bírság elkerülése érdekében

– Pótkocsi vagy vontatmány le- ill. felkapcsolása esetén fontos a tengelyszám helyes megadása. Például ha két tengelyes járműre pótkocsit akaszt, ami így négy tengelyen folytatja útját, akkor a J2 tengelyszámot J4-re kell átállítani, ha lekapcsolja, akkor pedig vissza kell állítani J2-re. A nem megfelelő tengelyszám megadás közigazgatási bírságot von maga után. A tengelyszám változtatást a rendszerben az utazás megkezdése előtt el kell végezni.

– Fontos a rendszám és a rendszámhoz tartozó felségjelzés helyes megadása, hiszen a rendszám mellett ez a jármű egyértelmű beazonosíthatóságának másik fontos paramétere, és ez utólag, a bírság kiszabását követően nem javítható.

– Viszonylati jegyét mindig az úthasználat megkezdése előtt váltsa meg! A viszonylati jegy csak a kifizetést követően jogosít fel úthasználatra, az adott útszakaszra utólag megváltott jegy jogosulatlan úthasználatnak minősül, ami közigazgatási bírságot von maga után. Az egy irányba megváltott viszonylati jegy kizárólag a megtervezett útvonalra, egy irányban biztosít egyszeri úthasználati jogosultságot. A viszonylati jegy megváltásakor kérjük, fordítson figyelmet a paraméterek helyes beállítására!

– Fedélzeti eszköz segítségével egyszerűbben, kényelmesebben végezhető a bevallás, illetve az útdíjfizetés, de így is oda kell figyelni néhány fontos dologra. A fedélzeti eszköz segítségével történő útdíjfizetésnél már az utazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a fedélzeti eszköz be van kapcsolva, megfelelően működik, hozzá van rendelve az adott járműhöz és a folyószámlán rendelkezésre áll az utazáshoz szükséges egyenleg.

Teendő bírságolásról szóló határozat kézhez vétele után (fellebbezési lehetőség)

Jogkövető magatartással és odafigyeléssel a bírság könnyen elkerülhető. Ha jogosulatlan úthasználattal kapcsolatosan kap bírságolásról szóló határozatot, és jogorvoslattal kíván élni, a rendőrségi határozatban foglaltaknak megfelelően ezt megteheti.

A 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert érintő fontos változás, hogy 2018. december 25-től megszűnik a terelőútként kijelölt díjköteles útszakaszok díjmentessége.

A díjköteles útszakasz terelőútként történő kijelölése a 2018 végéig érvényes szabályozás szerint automatikus díjmentesítéssel jár. Az eddigi jogszabály nem tett kivételt az alkalmi terelés és a fix terelés között sem, illetve annak figyelembevételére sem volt mód, ha valaki eleve a terelőútként kijelölt útvonalon közlekedett volna.

Tekintettel arra, hogy ez utóbbi esetben a díjmentesítés az érintett járművekre vonatkozóan nem indokolt, az új szabályozás megszünteti ezt a lehetőséget. Ezzel párhuzamosan arról rendelkezik, hogy alkalmi (31 napnál nem hosszabb) terelésnél a terelőúton közlekedő teherjárművek akkor is mentesüljenek a bírság kiszabása alól, ha útdíjfizetési kötelezettségüknek az adott szakasz tekintetében nem tettek eleget (tehát nem vásároltak viszonylati jegyet vagy fedélzeti eszköz használata esetén nem rendelkeznek elegendő egyenleggel).