Az e-fuvarlevél adatai a megfelelő programban felvihetők, tárolhatók és különféle igényeknek megfelelően lehívhatóak. Az adatok lehívása történhet mobileszközön, például ha a fuvart közúti ellenőrzésnek vetik alá.

Az 1988. évi I. tv rendelkezik arról, hogy azok, akik nem közlekedési céllal (hanem pl. áruszállítás céljából) veszik igénybe a közutakat, milyen feltételekkel vehetnek részt a közlekedésben. Ezen feltételek közé tartoznak a gépjármű okmányai, amelyek egy részét a tehergépkocsi hatósági papírjai (forgalmi engedély, környezetvédelmi igazoló lap stb.), másik részét pedig a fuvarokmányok (ezek közé tartozik a menetlevél és a fuvarlevél is) képezik. Menetokmányok nélkül a tehergépkocsik nem vehetnek részt a közlekedésben.

A közúti fuvarlevél tartalmáról, létrejöttéről és érvényesítéséről szóló rendelkezéseket a 2005. évi LIV. törvény tartalmazza, amely az 1956. május 19-én kelt CMR (Nemzetközi Egyezmény) módosításáról szól.

A fuvarlevél a fuvarozási szerződés mellett létrejövő, azt akár helyettesíteni is alkalmas okmány, amelybe a szállítmány, a feladó és a címzett adatait viszik fel. A papír alapú fuvarlevélből három példány készül, az első a feladóé, a másodikat a címzett kapja meg a szállítmánnyal együtt (tehát az okmány a fuvarozás során kíséri a szállítmányt), a harmadik a fuvarozó példánya.

A papírmentes dokumentumok, a digitális aláírás, illetve ezek kezelésére alkalmas mobileszközök kifejlesztésével vált lehetővé az eddig papír alapon használt fuvarlevél kiváltása digitális dokumentummal. Az e-fuvarlevél adatai a megfelelő programban felvihetők, tárolhatók és különféle igényeknek megfelelően lehívhatóak. Az adatok lehívása történhet mobileszközön, például ha a fuvart közúti ellenőrzésnek vetik alá. Ugyanakkor a fuvarlevél interneten – természetesen a megfelelően titkosított csatornán – a feladó és a címzett számára is elérhető.

Elektronikus fuvarlevél készítésére és kezelésére alkalmas programot több szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég is készített már. Ezek bevezetése folyamatos, és a fuvarlevél teljesen elektronikus  úton történő kezelését a magyar hatóságok már elfogadják hivatalos megoldásként.