Ha Ön e-matrica díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan úthasználatnak minősül, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után minden, a fentiekben szabályozott díjkategória esetében.

Az úthasználati jogosultság abban az esetben is érvénytelen

  • ha nem megfelelő díjkategóriára váltotta meg úthasználati jogosultságát, azaz pl. busz utánfutót vontat de csak B2 jogosultsága van (B2+U helyett) vagy 8 vagy annál több személy szállítására alkalmas személygépkocsi D1 kategóriás jegyet vásárol D2 helyett;
  • ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám és/vagy felségjel nem egyezik a jármű tényleges rendszámával illetve felségjelével;
  • ha egy adott megyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezik, de egy másik megye díjköteles úthálózatát használja.

Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként.

Kérjük, a jogosulatlan úthasználat elkerülése érdekében a vásárláskor mindig ellenőrizze az ellenőrző szelvényen az alábbiakat: rendszám, felségjel, járműkategória, érvényességi idő.

A pótdíj összege


Pótdíjkülönbözet

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Hogyan és mi alapján kerül megállapításra a pótdíj-kötelesség?

Alapvetően három lehetséges útja van az ellenőrzésnek, melyek mindegyike alkalmas arra, hogy megállapítsa az esetleges vétséget. A szúrópróba szerű gépjármű ellenőrzés során megállítja a jogosult szerv a járművet és ellenőrzi az úthasználat jogosságát. A másik esetben egyrészt mobil figyelőeszközökkel, másrészt fixen kihelyezett érzékelőkkel kerül felülvizsgálatra a jármű e-matricájának érvényessége. Ez az ellenőrzés a díjköteles útszakaszokon bárhol megtörténhet, s az útszakaszt igénybe vevő vezetőnek jogi kötelessége lehetővé tenni, hogy az ellenőrzés zavartalanul megtörténhessen. A díjköteles útszakaszokhoz tartozó levezetők, felvezetők és csomópontok is potenciális ellenőrző pontok lehetnek, ezért nagyon fontos ügyelni arra, hogy már az szakaszra való beérkezés előtt kiváltsuk az e-matricát. Ha értékesítési hellyel találkozik az úton, de még nem fizette be az útdíjat, akkor sajnos még abban az esetben sem mentesülhet a pótdíj befizetése alól, ha annak igényét az értékesítési helyen jelzi. Ezek a pontok arra szolgálnak, hogy a későbbi időpontokra, vagy más útszakaszokra biztosítsák a matricaváltás lehetőségét, ugyanakkor ellenőrző állomások is, melyek mentén elhaladva ellenőrzésre kerül a járművek úthasználatának jogossága.


A pótdíjfizetési kötelezettség indokairól – miért kaphatunk büntetést?

Amennyiben nem illeszkedik az e-matrica kategóriája a járműhöz (alacsonyabb a befizetett díj, mint az szabály szerint kötelező volna), az ellenőrzés után büntetésre kerül sor. Ugyanez történik abban az esetben is, ha a matrica lejárt, a rendszámon szereplő és az igénylésben szereplő felségjel nem ugyan az, vagy a rendszám nem egyezik az e-matrica érvényesítésekor megadott rendszámmal (ez utóbbi esetben 3 karakter erejéig lehetőség van az utólagos korrigálásra extra díjért). A matrica érvényességét és jogos használatát az ellenőrző szelvény, vagy a nyugtázó értesítés igazolhatja minden esetben.

A pótdíjak összege

A befizetendő pótdíjak mértéke kategóriánként változó, ám minden esetben relatíve magas összegről van szó. Ennek oka a figyelemfelhívás, és a megfelelő arányú kártérítés, hiszen egy-egy ilyen útszakasz kiépítés milliárdos nagyságrendű beruházás. Mindemellett erősíti az úthasználókban azt annak tudatát, hogy az e-matrica befizetése nem kimagasló költség a büntetés mértékéhez képest. Az alacsonyabb ár a 60 napon belüli, míg a magasabb a 60 napon túli befizetésre vonatkozik, egyébként egységes pótdíjazásról van szó. A pótdíj befizetése történhet úgynevezett „sárga csekken”, banki átutalással, de online úton is. A pótdíjat a jármű tulajdonosának kell megfizetnie, s 60 napon túli határidő átlépést követően jogi útra kerül a befizetés ügye, hiszen a pótdíjkövetelés időtartama ekkor lejár.