Ha Ön e-matrica díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, akkor az jogosulatlan úthasználatnak minősül, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után minden, a fentiekben szabályozott díjkategória esetében.

Az úthasználati jogosultság abban az esetben is érvénytelen

  • ha nem megfelelő díjkategóriára váltotta meg úthasználati jogosultságát, azaz pl. busz utánfutót vontat de csak B2 jogosultsága van (B2+U helyett) vagy 8 vagy annál több személy szállítására alkalmas személygépkocsi D1 kategóriás jegyet vásárol D2 helyett;
  • ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám és/vagy felségjel nem egyezik a jármű tényleges rendszámával illetve felségjelével;
  • ha egy adott megyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezik, de egy másik megye díjköteles úthálózatát használja.

Az úthasználati díj elektronikus megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként.

Kérjük, a jogosulatlan úthasználat elkerülése érdekében a vásárláskor mindig ellenőrizze az ellenőrző szelvényen az alábbiakat: rendszám, felségjel, járműkategória, érvényességi idő.

A pótdíj összege 2022-től

Díjkategória 60 napon belüli megfizetés esetén (alap pótdíj 60 napon túli megfizetés esetén (emelt pótdíj)
D1, D2 16220 Ft 64850 Ft
B2 72950 Ft 291770 Ft

Bruttó összegek

Pótdíjkülönbözet 2022-től

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Megváltott díjkategória Gépjárműre vagy szerelvényre irányadó díjkategória Pótdíjkülönbözet összege 60 napon belüli megfizetés esetén Pótdíjkülönbözet összege 60 napon túli megfizetés esetén
D1 D2 8170 Ft 32700 Ft
D2 D2+U 8170 Ft 32700 Ft
B2 B2+U 8170 Ft 32700 Ft
D1, D2, U B2 56730 Ft 226920 Ft

Bruttó összegek

Hogyan és mi alapján kerül megállapításra a pótdíj-kötelesség?

Alapvetően három lehetséges útja van az ellenőrzésnek, melyek mindegyike alkalmas arra, hogy megállapítsa az esetleges vétséget. A szúrópróba szerű gépjármű ellenőrzés során megállítja a jogosult szerv a járművet és ellenőrzi az úthasználat jogosságát. A másik esetben egyrészt mobil figyelőeszközökkel, másrészt fixen kihelyezett érzékelőkkel kerül felülvizsgálatra a jármű e-matricájának érvényessége. Ez az ellenőrzés a díjköteles útszakaszokon bárhol megtörténhet, s az útszakaszt igénybe vevő vezetőnek jogi kötelessége lehetővé tenni, hogy az ellenőrzés zavartalanul megtörténhessen. A díjköteles útszakaszokhoz tartozó levezetők, felvezetők és csomópontok is potenciális ellenőrző pontok lehetnek, ezért nagyon fontos ügyelni arra, hogy már az szakaszra való beérkezés előtt kiváltsuk az e-matricát. Ha értékesítési hellyel találkozik az úton, de még nem fizette be az útdíjat, akkor sajnos még abban az esetben sem mentesülhet a pótdíj befizetése alól, ha annak igényét az értékesítési helyen jelzi. Ezek a pontok arra szolgálnak, hogy a későbbi időpontokra, vagy más útszakaszokra biztosítsák a matricaváltás lehetőségét, ugyanakkor ellenőrző állomások is, melyek mentén elhaladva ellenőrzésre kerül a járművek úthasználatának jogossága.

[adapt]

A pótdíjfizetési kötelezettség indokairól – miért kaphatunk büntetést?

Amennyiben nem illeszkedik az e-matrica kategóriája a járműhöz (alacsonyabb a befizetett díj, mint az szabály szerint kötelező volna), az ellenőrzés után büntetésre kerül sor. Ugyanez történik abban az esetben is, ha a matrica lejárt, a rendszámon szereplő és az igénylésben szereplő felségjel nem ugyan az, vagy a rendszám nem egyezik az e-matrica érvényesítésekor megadott rendszámmal (ez utóbbi esetben 3 karakter erejéig lehetőség van az utólagos korrigálásra extra díjért). A matrica érvényességét és jogos használatát az ellenőrző szelvény, vagy a nyugtázó értesítés igazolhatja minden esetben.

A pótdíjak összege

A befizetendő pótdíjak mértéke kategóriánként változó, ám minden esetben relatíve magas összegről van szó. Ennek oka a figyelemfelhívás, és a megfelelő arányú kártérítés, hiszen egy-egy ilyen útszakasz kiépítés milliárdos nagyságrendű beruházás. Mindemellett erősíti az úthasználókban azt annak tudatát, hogy az e-matrica befizetése nem kimagasló költség a büntetés mértékéhez képest. Az alacsonyabb ár a 60 napon belüli, míg a magasabb a 60 napon túli befizetésre vonatkozik, egyébként egységes pótdíjazásról van szó. A pótdíj befizetése történhet úgynevezett „sárga csekken”, banki átutalással, de online úton is. A pótdíjat a jármű tulajdonosának kell megfizetnie, s 60 napon túli határidő átlépést követően jogi útra kerül a befizetés ügye, hiszen a pótdíjkövetelés időtartama ekkor lejár.