Az UD rendszer egy olyan elektronikus rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az útdíjjal kapcsolatos adatszolgáltatás, az útdíj bevallása, kiszabása, beszedése, megfizetése és az útdíjköteles útszakaszok jogszerű használatának ellenőrzése elektronikus úton történjen.

Alábbiakban összegyűjtöttük az e-útdíj rendszerrel kapcsolatos legfontosabb fogalmak magyarázatát.

Kattintson az adott címre a fogalom ismertetésének megtekintéséhez.

Az UD rendszer egy olyan elektronikus rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az útdíjjal kapcsolatos adatszolgáltatás, az útdíj bevallása, kiszabása, beszedése, megfizetése és az útdíjköteles útszakaszok jogszerű használatának ellenőrzése elektronikus úton történjen.


Útdíj, e-útdíj

Az útdíj az úthasználó által a díjbeszedőnek fizetett összeg, amelyet a díjköteles útszakasz használatáért, a megtett úttal arányosan fizet. Az úthasználó lehet szerződött díjfizető, üzembentartó és vagy más jogcímen azt a gépjárművet vezető személy, amely a díjköteles útszakaszt használja (tekintet nélkül az állampolgárságára, illetve arra, hogy az általa vezetett, üzemben tartott vagy a tulajdonát képező járművet hol, mely országban vették nyilvántartásba).


Útdíjköteles gépjármű

A 2013. évi LXVII. törvény és az ezt kiegészítő nemzeti fejlesztési minisztérium által kiadott rendelet hatálya alá tartozó járművek. A törvény konkrétan a 3,5 tonna össztömegnél nagyobb megengedett össztömegű gépjárművekre vonatkozik. Ezek lehetnek tehergépkocsik, vontatók (nyergesvontató is), valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból vagy félpótkocsiból álló járműszerelvény.


Útdíj bevallás

2013. évi LXVII. törvény hatálya alá tartozó útdíjköteles gépjárművek használóira, illetve üzembentartóira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség, amellyel hozzájárulnak az útdíj pontos kiszámításához, kiszabásához és beszedéséhez. Az útdíj bevallás kétféleképpen lehetséges: ún. fedélzeti eszköz használatával és viszonylati jegy megváltásával. Mindkettő előre fizetett mód, azaz prepaid rendszerben működik.


Útdíj bevallási és fizetési kötelezettség

2013. július 1-én életbe lépett egy új jogszabály Magyarországon, amely az útdíjköteles útszakaszok használatát, az útdíj megfizetésének körülményeit szabályozza. Ezzel hazánkban is bevezetésre kerül a megtett kilométerek számával arányos útdíjfizetési rendszer (UD rendszer). A rendszer kizárólag a 3,5 tonna feletti járműveket érinti, de kiterjed az ide vonatkozó miniszteri rendeletben megjelölt autópályákra, főutakra és autóutakra is. A HU-GO néven ismertté vált rendszer megfelel az Európai Unió által előírt technológiai követelményeknek, valamint az Európai Elektronikus Útdíj Szolgáltatás irányelveit követi. A kiszabott útdíj mértékét egyszerre több paraméter határozza meg.


Útdíjköteles elemi útszakasz

Az útdíjköteles úthálózat olyan egységnyi része, amelyet az útdíj-meghatározás alapjaként alakítottak ki, két útszelvény határolja.


Díjkategória

Az útdíj mértéke függ a megtett útszakasz hosszától és az úthasználó jármű paramétereitől. A járműveket, egyes jellemzőik alapján csoportokba sorolják, majd az ezekhez a csoportokhoz rendeletileg hozzárendelt díjak megfizetésére kötelezik őket, a megteendő útszakasz hosszának függvényében.


Fedélzeti eszköz (fedélzeti egység)

Az útdíj-bevallást segítő elektronikus eszköz. Az elektronikus bevallási rendszerben (UD) történő regisztráció után, a jármű GPS nyomkövető vagy flottakövető rendszerével együttműködve, elektronikus úton szolgáltatja (gyűjti, tárolja és küldi) az útdíj meghatározásához és kifizetéséhez szükséges adatokat. A fedélzeti eszköz segítségével fizetők is prepaid rendszerben használhatják az útdíjköteles utakat, ez a fedélzeti eszköz használata esetén úgy történik, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél (NÚSZ) vezetett számlán akkora összeget szükséges elhelyezni, amekkora az út megtételéhez szükséges. A fedélzeti eszköz használata esetén nem szükséges az útvonal előzetes megtervezése, a fizetés a folyamatos adatszolgáltatás alapján történik.


Útdíj szolgáltató, egyetemes útdíj szolgáltató

Az útdíjszolgáltató olyan gazdálkodó szervezet, amely biztosítja az elektromos útdíjfizetési rendszerhez való hozzáférést és a rendszer használatát az útdíjköteles útszakaszokat használók számára. Az egyetemes útdíjszolgáltató olyan útdíjszolgáltató, amely minden díjfizetési kötelezettséggel rendelkező számára biztosítja a díjfizetés lehetőségét az UD rendszeren belül.


Útdíjszedő

Az elektronikus útdíjfizetési rendszer használatára, a díjak kiszabására, kivetésére, az útdíjszolgáltatókon keresztül történő beszedésére jogosult szervezet.


Szerződött díjfizető

Útdíjfizetési szerződést azok köthetnek, akiknek egy vagy több járművük rendszeresen használ egy-egy útdíjköteles útszakaszt. A szerződő partnerek természetes személyek is lehetnek, de lehetnek jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok is. A szerződéses partnerséghez a járművekben elhelyezett ún. fedélzeti eszköz használata szükséges.


Díjfizetésre kötelezett

Elsősorban olyan szerződött partnerek, akik (természetes vagy jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok), akik szerződésben vállalták, hogy egy útdíjköteles útszakasz használatára vonatkozóan egy-vagy több jármű útdíját kifizetik, az útszakasz rendszeres igénybevétele érdekében. Ha ilyen nincs, akkor a gépjármű üzembentartója, illetve az út igénybevevője, tekintet nélkül az állampolgárságára, illetve arra, hogy az általa üzemben tartott, használt vagy tulajdonolt járművet melyik országban vették nyilvántartásba.


UD rendszer

Az UD rendszer egy olyan elektronikus rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az útdíjjal kapcsolatos adatszolgáltatás, az útdíj bevallása, kiszabása, beszedése, megfizetése és az útdíjköteles útszakaszok jogszerű használatának ellenőrzése elektronikus úton történjen.


Viszonteladó

Olyan hivatalos közreműködő szerv, amelyet az egyetemes útdíjszolgáltató bíz meg az útdíj beszedésének feladataival, egységes feltételek mellett.


Viszonylati jegy

2013. július 1-én életbe lépett egy új jogszabály Magyarországon, amely az útdíjköteles útszakaszok használatát, az útdíj megfizetésének körülményeit szabályozza. Ezzel hazánkban is bevezetésre kerül a megtett kilométerek számával arányos útdíjfizetési rendszer (UD rendszer). A rendszer kizárólag a 3,5 tonna feletti járműveket érinti, de kiterjed az ide vonatkozó miniszteri rendeletben megjelölt autópályákra, főutakra és autóutakra is. A HU-GO néven ismertté vált rendszer megfelel az Európai Unió által előírt technológiai követelményeknek, valamint az Európai Elektronikus Útdíj Szolgáltatás irányelveit követi. A kiszabott útdíj mértékét egyszerre több paraméter határozza meg.