Amikor balesetet szenvedünk, hogy a biztosítónál sikerrel járjuk kártérítésünk igényével, mindenképpen jogászhoz fordulunk. Nem mindegy azonban, hogy milyen jogászhoz.

Tapasztalatok mutatják, hogy egy baleseti szakirányban tapasztalt szakjogásszal sokkalta biztosított a helyzetünk, mint az általános jogterülettel foglalkozó ügyvédünkkel. Ebben van segítségünkre a Független Magyar Kárszakértő és Érdekvédelmi Kft.

A Független Magyar Kártérítő és Érdekvédelmi Kft.-nek négy szakterülete van: a közlekedési balesetek, munkahelyi balesetek, fuvarozási károk és a biztosítási károk. Azonban e négy nagy csoporton belül is vannak kisebb területek, így a Független Magyar Kártérítő és Érdekvédelmi Kft. minden ügyhöz olyan szakjogászt biztosít, aki az adott szakterületben a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik.

Közlekedési balesetek

A baleseteknek azon típusait nevezzünk közlekedési balesetnek, ahol a balesetet mozgó gépjármű, vagy állat által vontatott jármű okozta, tehát ha a baleset a jármű mozgása miatt következik be, azaz a jármű mozgásának a következménye a baleset. A közlekedési baleset eredhet abból, hogy a károkozó szándékosan vagy véletlenül megszegte a közlekedési szabályzatot, ami azért fontos, mert a közlekedési balesetek megítélésénél számít az, hogy a baleset szándékos vagy véletlen eredetű.

Nagyon fontos leszögezni, hogy közlekedési baleset kártérítést a sértettek igényelhetnek, tehát egy balesetet elszenvedő gépkocsivezető, tömegközlekedéssel utazó; amit azonban ritkábban tudnak, hogy a balesetet okozó jármű utasai (tehát a sorőrön kívül mindenki) is károsultjai a szerencsétlenségnek, így ők is igényelhetnek kártérítést. Tévhit ebből erkölcsi dilemmát kreálni, senki nem a szülein, párján, barátján fogja követelni a kártérítés összegét, hanem annak biztosítójától.

A legfontosabb egy roppant jó és alapos kártérítési igény esetében az, hogy minél pontosabban és minél gyorsabban kerüljenek lejegyzésre a baleset körülményei, és ezeket a lehető legtöbb bizonyítékkal támasszuk alá. Minél félreérthetőbben, kevesebb bizonyítékkal nyújtjuk be a kérelmünket, annál kevesebb kártérítést fogunk kapni, ezért bizonyos esetekben több millió forintunk múlik azon, hogy szakemberhez fordulunk-e segítségért, avagy önállóan kívánjuk megoldani a problémánkat.

Munkahelyi balesetek

A munkahelyi baleset tulajdonképpen egy munkavédelmi fogalom. Akkor tartozik ebbe a kategóriába a baleset, hogyha a munkavállaló helyének, időpontjának és közrehatásának mértékétől függetlenül a szervezett munkavégzés során, vagy annak függvényében éri baleset. Tehát munkahelyi baleset abban az időintervallumban történik, ami a munkahelyre való belépés és a munka megkezdése; és a munka befejezése és a munkahely elhagyása között zajlik. Mindez azt jelenti, hogy a munkahelyi baleset az a baleset, amelyet a munkavállaló a munkaviszonyával kapcsolatban elszenved, beszélve itt akár a konkrét munkavégzésről, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenységről, tehát akár az öltözőben, zuhanyzóban, ebédlőben elszenvedett baleset is ilyennek számít. Nem csak az számít munkahelyi balesetnek, ha a munkavállalónak eltörik egy csontja, elveszíti egy végtagját, ebből kifolyólag nem csak az alábbiak vonnak maguk után kártérítést, hanem az olyan esetek is, amikor a munkavállaló munkaeszköze vagy munkaruhája megsérül. Ezekben a helyzetekben a munkáltató teljes körű felelősséggel tartozik, így a munkahelyi balesetet vizsgálni kell, de önmagában nem jogosít baleseti ellátásra.

Fuvarozási károk

A fuvaros hatalmas értékű árucikkeket szállít, ennek felelőssége pedig teljes mértékben az övé, kár esetében pedig kimentési lehetőségei roppant korlátozottak. Amennyiben az árucikket átveszi a fuvarozó, az eladó már védtelen és felelősségre nem vonható, és ha kár történik, akkor a fuvarozási károkért adott kártérítés alól ki van zárva; valamint a megrendelő sem fog fizetni a hibásan vagy hiányosan érkezett áruért, teljes joggal. Ilyen szempontból nézve az árucikk az eladó és a vevő között mozogva, csak és kizárólag a fuvarozó felelőssége alatt halad a két pont között, így ha kár vagy veszteség keletkezik, azt a fuvarozó cég kénytelen megfizetni. A fuvarozó azonban mentesül a kár felelősségétől abban az esetben, ha azért nem ő felel – tehát amennyiben a kárt az árucikk feletti rendelkezésre jogosult mulasztása okozza; ha ugyanezen fél okozza a kárt; ha az áru hibája okozza a kárt; ha elháríthatatlan esemény a kár okozója; vagy ha például a teherautót feltörik és kilopják belőle az árut. Számos esetben a biztosítók bonyolult, jogi nyelven megírt levelekkel hivatkoznak az elutasításra, azonban az ügyek nagy részében csak blöffölnek, ám a laikusok számára nyelvezetük érthetetlen, és szembeszállni sem tudnak velük. A Független Magyar Kártérítő és Érdekvédelmi Kft. szakjogászai azonnal átlátják az üres frázisokat, így az alaptalan érvek könnyedén megtámadhatóak.

Amennyiben a károkozás nem szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból történt, nem tagadhatják meg a biztosítók a kár megtérítését, csupán egy tapasztalt szakjogászra van szüksége.

Biztosítási károk

Biztosítási kárnak nevezzük azokat a károkat, amelyek miatt az ügyfél biztosítóhoz fordulhat és kártérítést követelhet. Sajnos a valóság sokkal bonyolultabb annál, hogy a baleset elszenvedője bead egy papírt, a biztosító pedig fizet. Ha ez ilyen egyszerű lenne, minden biztosító tönkrement volna. A biztosítók ugyanis abból élnek, hogy nem fizetnek. Számos esetben érezheti úgy a balesetet elszenvedő, hogy kártérítési igényénél a biztosító kifogásokat keres, kárát egyáltalán, vagy csak részben kívánja megtéríteni. Ebben az esetben a tapasztalat azt mutatja, hogy ahelyett, hogy felkeressük saját ügyvédünket, mindenképpen megfontolandó, hogy kártérítési szakjogász segítségéhez forduljunk, ugyanis minden jogterületnek megvan a maga sajátossága és rutinja, így sokkalta gördülékenyebb lehet az eljárás egy olyan ügyvéddel, aki nap mint nap ezzel a szakterülettel foglalkozik, ezáltal tapasztalata is jelentősen nagyobb e téren.