Az e-matrica érvényességi ideje

Heti jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő és további 9 napra, összesen 10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig.

Havi jogosultság: érvényes a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napjának 24. órájáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig.

Éves jogosultság: érvényes a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 órájáig (összesen 13 hónap, amennyiben a vásárlás a tárgyév január 1-én történik). Az éves matrica a vásárlás időpontjától biztosít jogos úthasználatot, visszamenőlegesen nem érvényes.

Fontos!

A díjat a gyorsforgalmi díjköteles útszakaszra történő felhajtás előtt kell megfizetni! Az e-matrica megvásárlása nem jelent visszamenőleges jogos úthasználatot. Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete a vásárlás időpontja.

Kiegészítés, változás:

1. A megyei útdíjmatricák a szomszédos megye első lehajtójáig lesznek érvényesek, így például egyáltalán nem lesz szükség a Veszprém megyei matricára.

2. A Megyeri híd mintájára a két másik Duna-híd (Pentele híd – M8 és Szent László híd – M9) használata is díjmentes lesz.

3. Díjmentesek lesznek az ún. “szellemutak” is. A 61-es főút kaposvári elkerülőjét, valamint M86-os Szombathely és Szeleste közötti szakaszát a kormány úgy támogatja, hogy legyen ingyenes ezen szakasz használata, amíg el nem éri az autópályát.

4. Ingyenes lesz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út.

5. A fogyatékkal élők és a nagycsaládosok (legalább 3 gyerekkel rendelkezők) kedvezményben részesülhetnek.

Ha egymás után több e-matricát szeretne vásárolni, mindig pontosan határozza meg az utazási (felhasználási) időpontokat.

Az e-matrica három idősávra váltható, melyek értelemszerűen azt határozzák meg, hogy milyen időintervallumban érvényesek. E három típus a heti, a havi és az éves e-matrica. Mindhárom változat könnyedén és rövid idő alatt érvényesíthető, azonban nagyon alaposan ellenőrizni kel, hogy a megfelelő rendszám valamennyi adata tökéletes hűséggel fedje a valóságot. Igaz ez a rendszám nemzetiségi felségjelzésére, illetve a számok és a betűk pontosságára is. Korrigálásra van ugyan lehetőség, de csupán három karakter erejéig. A korrigálás díja karakterenként 1470 Ft. Fontos, hogy figyeljen az ékezetes karakterek beírása során arra, hogy helyettük az ékezet nélküli változat kerüljön feljegyzésre (így ü helyett u, ö helyett ö szerepeljen).

A befizetésről és az érvényesítésről

Mindenképpen az adott útszakaszra történő beérkezés előtt kell megfizetni a díjat, ugyanis a későbbiekre erre már nincsen mód, a pótdíjazást automatikusan maga után vonja a jogosulatlanul megkezdett úthasználat. Az e-matrica megvásárlásának időpontja egyben az érvényesség kezdetének időpontját is jelenti. Lényeges információ, hogy minden esetben kerüljön pontos meghatározásra az egyes matricák tervezett felhasználásának időpontja, ha egyszerre, egyazon időben több E-Matricát is szeretne megvásárolni.

Erre a továbbiakban esetleg felmerülő félreértések elkerülése érdekében van szükség. E-matricát vásárolhat online, illetve az útszakaszokon fellelhető értékesítési helyeken is, személyesen. Fizetésre lehetősége nyílik készpénzzel, bankkártyával, online befizetéssel és átutalással egyaránt.

Heti e-matrica

A heti e-matrica érvényessége tíz naptári nap. A megváltás napja akkor is egy napnak minősül, ha nem sokkal a nap vége előtt történik a befizetés, s attól számítva még 9 napig érvényes, az utolsó napon 24:00 óráig.

Havi e-matrica

A havi matrica pontosan egy hónapon át érvényes, alkalmazhatóságának kezdő dátuma pedig a befizetés napja. Ha nincs olyan nap a következő hónapban, mely egyezne a kezdő dátummal (30, 31), akkor az adott hónap utolsó napjáig használható a matrica. Ilyen esetben ne feledje, hogy a véletlen félreértelmezés nem képezheti indokát a pótdíj befizetése alól való felmentésnek!

Éves e-matrica

Fontos tudni, hogy visszamenőlegesen nem érvényes az éves e-matrica, így amennyiben jogosulatlanul kerül használatra az útszakasz, bár később megtörténik az éves matrica megvásárlása, a pótdíjat abban az esetben is köteles megfizetni a jogosulatlan felhasználó. Az éves matrica, amennyiben január 1-jén kerül megvásárlásra, pontosan 13 hónapon át használható. Ellenben akkor is ez a végdátum, ha az éves e-matricát az év bármely későbbi időpontjában érvényesítik. Ezért célszerű az év első napján megváltani az éves matricát. Figyeljen oda, hogy e-matricája mindig érvényes legyen, ha az ominózus útszakaszon jár, hiszen az ellenőrzési pontokon automatikusan leolvasásra kerülnek az adatok, így a büntetés kikerülése lényegében lehetetlen, s amennyiben érvénytelen matricával használja az útszakaszt, az ellenőrző szervek számára panasznak helyet adni sajnos nem áll módjukban.